Super Gold Invest

Curs BNR

1 EUR 4.5341
1 USD 4.0307
1 GBP 5.7510
1 CHF 4.1849
100 HUF 1.4425
1 PLN 1.0214
1 XAU 166.4572

Servicii

In prezent SSIF SUPER GOLD INVEST S.A. conform statutului este autorizata de C.N.V.M. sa execute urmatoarele servicii principale si conexe:

1. servicii si activitati de investitii:

 1. preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
 2. executarea ordinelor în numele clientilor;
 3. tranzactionarea pe cont propriu;
 4. administrarea portofoliilor;
 5. consultanta de investitii;
 6. subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
 7. plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;
 8. administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare;

2. Servicii conexe:

 1. pastrarea în siguranta si administrarea instrumentelor financiare în contul clientilor, inclusiv custodia si servicii în legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;
 2. acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acorda creditul sau împrumutul este implicata în tranzactie;
 3. consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;
 4. servicii de schimb valutar în legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;
 5. cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
 6. servicii în legatura cu subscrierea în baza unui angajament ferm;
 7. serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la pct.1 si 2 legate de activul suport al urmatoarelor instrumente derivate, în cazul în care acestea sunt în legatura cu prevederile privind serviciile de investitii si conexe:

În întelesul Legii nr.297/2004 privind piata de capital, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

Instrumente financiare înseamna:

 1. valori mobiliare;
 2. titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
 3. instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit;
 4. contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri;
 5. contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA;
 6. swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb si pe actiuni;
 7. optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobânzii;
 8. instrumente financiare derivate pe marfuri;
 9. orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata într-un stat membru sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata;

Valori mobiliare inseamna:

 1. actiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata de capital;
 2. obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe piata de capital;
 3. orice alte titluri negociate în mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu exceptia instrumentelor de plata;

Piata de capital din tara noastra a cunoscut o crestere semnificativa in ultimii ani, iar investitorii in actiuni au inregistrat randamente cu mult peste dobanzile bancare sau alte tipuri de plasamente disponibile. Super Gold Invest vine in sprijinul persoanelor interesate de investitiile financiare si furnizeaza clientilor un pachet integrat de servicii financiare ce include:

Stiri BVB
 • UZUC S.A. ( UZC )
 • ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES ( ELGS )
 • RAFO S.A. ( RAF )
 • FONDUL PROPRIETATEA ( FP )
 • SIF MUNTENIA S.A. ( SIF4 )
 • SIF OLTENIA S.A. ( SIF5 )
 • SIF MOLDOVA S.A. ( SIF2 )
 • BURSA DE VALORI BUCURESTI SA ( BVB )
 • S.S.I.F. BROKER S.A. ( BRK )
 • S.S.I.F. BROKER S.A. ( BRK )
Stiri RASDAQ
 • PERLA COVASNEI SA ( PELA )
 • DELTALACT SA TULCEA ( DLCT )
 • SEVERNAV SA DR. TR. SEVERIN ( SEVE )
 • CEPROHART SA BRAILA ( CPHA )
 • INAR SA BRASOV ( INAR )
 • RECONS SA RESITA ( RECN )
 • ALIMENTARA SA Slatina ( ALRV )
 • PRODHART SA IASI ( PRDI )
 • UTILAJ GREU SA MURFATLAR ( UTGR )
 • ARTA CULINARA SA CLUJ ( ARCU )
Grupul de Actiune Financiara Internationala | Comitetul MONEYVAL | Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor | ASF – Sanctiuni internationale
HARTA SITE TERMENI SI CONDITII POLITICA DE CONFIDENTIALITATE